Klei

2014 EXPO/wedstrijd "OORLOGSBLIKKEN

TITEL:" "Altijd iemands vader, altijd iemands kind (inspiratie Willem Vermanderen)"

Deelname aan de wedstrijd Oorlogsblikken in Ieper.

Organisatie van Fedos en Ethias met afsluiting in museum Flanders Fields.

EERSTE prijs wedstrijd.

Gebakken chamotteklei en metaal. Hoogte 2.20m.

Wat gebeurt er toch?

keramiek met patines