Klei

2014      EXPO/wedstrijd "OORLOGSBLIKKEN

TITEL:"     "Altijd iemands vader, altijd iemands kind (inspiratie Willem Vermanderen)" 

Deelname aan de wedstrijd Oorlogsblikken in Ieper. 

Organisatie van Fedos en Ethias met afsluiting in museum Flanders Fields. 

EERSTE prijs  wedstrijd.

Gebakken chamotteklei en metaal.        Hoogte 2.20m. 

MIJMEREND... keramiek

    

Wat gebeurt er toch?

keramiek met patines